Forum.S2vn.TOP
Tên tài khoản :

Mật khẩu :

Đăng ký Thành ViênQuên mật khẩu?

Lần hoạt động cuối

/ /

Tìm kiếm

  Code Tạo Logo Giống PornHub

[02.03.2018 / 11:43] [#1]
admin admin [Sáng lập]
S2vn.Top trường tồn!
Link source: https://codepen.io/ArtZ91/pen/NggJBM
Css:
 1. html {
 2. height: 100%;
 3. }
 4. body {
 5. background: #000000;
 6. color: #ffffff;
 7. margin: 0;
 8. min-height: 100%;
 9. height: 100%;
 10. position: relative;
 11. }
 12. .hub {
 13. display: block;
 14. font-family: sans-serif;
 15. font-weight: bold;
 16. font-size: 9vw;
 17. position: absolute;
 18. top: 50%;
 19. left: 50%;
 20. transform: translate(-50%, -50%);
 21. }
 22. .hub span:nth-child(2) {
 23. background: #FF9900;
 24. color: #000000;
 25. border-radius: 1vw;
 26. padding: 0 1vw 1vw 1vw;
 27. display: inline-block;
 28. }

HTML:
 1. 1
 2. <div class="hub">
 3. <span contenteditable="true">Code</span>
 4. <span contenteditable="true">pen</span>
 5. </div>


Demo:
[12.07.2018 / 21:34] [#2]
aloha12 aloha12 [Thành Viên]
Minh Hiếu
Đã chỉnh sửa aloha12 (12.07.2018 / 21:34) [1]
  Tổng số: 2

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủVI 
0 / 11® S2VN.TOP